Efternamnet Hasund


Snabbfakta om Hasund


Hasund på rövarspråket: Hohasosunondod
Hasund baklänges blir: Dnusah

Hur många har Hasund som efternamn?

10 har Hasund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest