Efternamnet Hatem


Snabbfakta om Hatem


Hatem på rövarspråket: Hohatotemom
Hatem baklänges blir: Metah

Hur många har Hatem som efternamn?

132 har Hatem som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HatemObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest