Efternamnet Hatt


Snabbfakta om Hatt


Hatt på rövarspråket: Hohatott
Hatt baklänges blir: Ttah

Hur många har Hatt som efternamn?

54 har Hatt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HattObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest