Efternamnet Hatunen


Snabbfakta om Hatunen


Hatunen på rövarspråket: Hohatotunonenon
Hatunen baklänges blir: Nenutah

Hur många har Hatunen som efternamn?

15 har Hatunen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HatunenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest