Efternamnet Hauan


Snabbfakta om Hauan


Hauan på rövarspråket: Hohauanon
Hauan baklänges blir: Nauah

Hur många har Hauan som efternamn?

12 har Hauan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HauanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest