Efternamnet Haug


Snabbfakta om Haug


Haug på rövarspråket: Hohaugog
Haug baklänges blir: Guah

Haug är ett efternamn, som burits av bland andra:

  • Friedrich Haug (1761?1829), tysk skald
  • Friedrich Haug (1908?2004), tysk domare
  • Martin Haug (1827?1876), tysk orientalist
  • Martin Haug (1895?1983), tysk evangelisk biskop
Källa: Wikipedia

Hur många har Haug som efternamn?

78 har Haug som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HaugObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest