Efternamnet Hauschildt


Snabbfakta om Hauschildt


Hauschildt på rövarspråket: Hohausoschochiloldodtot
Hauschildt baklänges blir: Tdlihcsuah

Hur många har Hauschildt som efternamn?

14 har Hauschildt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HauschildtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest