Efternamnet Hauswald


Snabbfakta om Hauswald


Hauswald på rövarspråket: Hohausoswowaloldod
Hauswald baklänges blir: Dlawsuah

Hur många har Hauswald som efternamn?

16 har Hauswald som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HauswaldObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest