Efternamnet Hawaleska


Snabbfakta om Hawaleska


Hawaleska på rövarspråket: Hohawowalolesoskoka
Hawaleska baklänges blir: Akselawah

Hur många har Hawaleska som efternamn?

12 har Hawaleska som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HawaleskaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest