Efternamnet Hawari


Snabbfakta om Hawari


Hawari på rövarspråket: Hohawowarori
Hawari baklänges blir: Irawah

Hur många har Hawari som efternamn?

53 har Hawari som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HawariObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest