Efternamnet Linansky


Snabbfakta om Linansky


Linansky på rövarspråket: Lolinonanonsoskoky
Linansky baklänges blir: Yksnanil

Hur många har Linansky som efternamn?

44 har Linansky som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet LinanskyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest