Efternamnet Linderborg


Snabbfakta om Linderborg


Linderborg på rövarspråket: Lolinondoderorbobororgog
Linderborg baklänges blir: Grobrednil

Linderborg är ett svenskt efternamn. År 2008 hade 95 personer i Sverige det som efternamn.

Källa: Wikipedia

Hur många har Linderborg som efternamn?

103 har Linderborg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet LinderborgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest