Efternamnet Lindetorp


Snabbfakta om Lindetorp


Lindetorp på rövarspråket: Lolinondodetotororpop
Lindetorp baklänges blir: Protednil

Hur många har Lindetorp som efternamn?

25 har Lindetorp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet LindetorpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest