Efternamnet Lindvik


Snabbfakta om Lindvik


Lindvik på rövarspråket: Lolinondodvovikok
Lindvik baklänges blir: Kivdnil

Hur många har Lindvik som efternamn?

13 har Lindvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet LindvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest