Efternamnet Linnér


Snabbfakta om Linnér


Linnér på rövarspråket: Lolinonnéror
Linnér baklänges blir: Rénnil

Hur många har Linnér som efternamn?

853 har Linnér som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet LinnérObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest