Efternamnet Nauman


Snabbfakta om Nauman


Nauman på rövarspråket: Nonaumomanon
Nauman baklänges blir: Namuan

Hur många har Nauman som efternamn?

53 har Nauman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NaumanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest