Efternamnet Naumann


Snabbfakta om Naumann


Naumann på rövarspråket: Nonaumomanonn
Naumann baklänges blir: Nnamuan

Naumann är ett ursprungligen tyskt efternamn som utanför Tyskland även kan stavas Nauman. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna

  • Naumann 71
  • Nauman 49

Tillsammans blir detta 120 personer. För Tyskland har antalet bärare av namnet Naumann uppskattats till 26589.

Källa: Wikipedia

Hur många har Naumann som efternamn?

73 har Naumann som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NaumannObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest