Efternamnet Naumer


Snabbfakta om Naumer


Naumer på rövarspråket: Nonaumomeror
Naumer baklänges blir: Remuan

Hur många har Naumer som efternamn?

10 har Naumer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NaumerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest