Efternamnet Nauta


Snabbfakta om Nauta


Nauta på rövarspråket: Nonautota
Nauta baklänges blir: Atuan

Hur många har Nauta som efternamn?

20 har Nauta som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NautaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest