Efternamnet Nauwelaertz De Agé


Snabbfakta om Nauwelaertz De Agé


Nauwelaertz De Agé på rövarspråket: Nonauwowelolaerortotzoz dode agogé
Nauwelaertz De Agé baklänges blir: éga ed ztrealewuan

Hur många har Nauwelaertz De Agé som efternamn?

18 har Nauwelaertz De Agé som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Nauwelaertz De AgéObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest