Efternamnet Navarro


Snabbfakta om Navarro


Navarro på rövarspråket: Nonavovarorro
Navarro baklänges blir: Orravan

Hur många har Navarro som efternamn?

109 har Navarro som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NavarroObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest