Efternamnet Nay


Snabbfakta om Nay


Nay på rövarspråket: Nonay
Nay baklänges blir: Yan

Hur många har Nay som efternamn?

16 har Nay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest