Efternamnet Nazal


Snabbfakta om Nazal


Nazal på rövarspråket: Nonazozalol
Nazal baklänges blir: Lazan

Hur många har Nazal som efternamn?

36 har Nazal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NazalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest