Efternamnet Nazar


Snabbfakta om Nazar


Nazar på rövarspråket: Nonazozaror
Nazar baklänges blir: Razan

Hur många har Nazar som efternamn?

102 har Nazar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NazarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest