Efternamnet Nazemi


Snabbfakta om Nazemi


Nazemi på rövarspråket: Nonazozemomi
Nazemi baklänges blir: Imezan

Hur många har Nazemi som efternamn?

21 har Nazemi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NazemiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest