Efternamnet Ndayambaje


Snabbfakta om Ndayambaje


Ndayambaje på rövarspråket: Nondodayamombobajoje
Ndayambaje baklänges blir: Ejabmayadn

Hur många har Ndayambaje som efternamn?

19 har Ndayambaje som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NdayambajeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest