Efternamnet Ndayisaba


Snabbfakta om Ndayisaba


Ndayisaba på rövarspråket: Nondodayisosaboba
Ndayisaba baklänges blir: Abasiyadn

Hur många har Ndayisaba som efternamn?

14 har Ndayisaba som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NdayisabaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest