Efternamnet Ndiaye


Snabbfakta om Ndiaye


Ndiaye på rövarspråket: Nondodiaye
Ndiaye baklänges blir: Eyaidn

Hur många har Ndiaye som efternamn?

126 har Ndiaye som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NdiayeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest