Efternamnet Ndoja


Snabbfakta om Ndoja


Ndoja på rövarspråket: Nondodojoja
Ndoja baklänges blir: Ajodn

Hur många har Ndoja som efternamn?

12 har Ndoja som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NdojaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest