Efternamnet Neagoe


Snabbfakta om Neagoe


Neagoe på rövarspråket: Noneagogoe
Neagoe baklänges blir: Eogaen

Hur många har Neagoe som efternamn?

15 har Neagoe som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeagoeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest