Efternamnet Neamen


Snabbfakta om Neamen


Neamen på rövarspråket: Noneamomenon
Neamen baklänges blir: Nemaen

Hur många har Neamen som efternamn?

16 har Neamen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeamenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest