Efternamnet Nebelius


Snabbfakta om Nebelius


Nebelius på rövarspråket: Nonebobeloliusos
Nebelius baklänges blir: Suileben

Hur många har Nebelius som efternamn?

11 har Nebelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NebeliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest