Efternamnet Nebihu


Snabbfakta om Nebihu


Nebihu på rövarspråket: Nonebobihohu
Nebihu baklänges blir: Uhiben

Hur många har Nebihu som efternamn?

15 har Nebihu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NebihuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest