Efternamnet Neborg


Snabbfakta om Neborg


Neborg på rövarspråket: Nonebobororgog
Neborg baklänges blir: Groben

Hur många har Neborg som efternamn?

12 har Neborg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeborgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest