Efternamnet Necander


Snabbfakta om Necander


Necander på rövarspråket: Nonecocanondoderor
Necander baklänges blir: Rednacen

Hur många har Necander som efternamn?

39 har Necander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NecanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest