Efternamnet Neck


Snabbfakta om Neck


Neck på rövarspråket: Noneckock
Neck baklänges blir: Kcen

Hur många har Neck som efternamn?

30 har Neck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest