Efternamnet Necksten


Snabbfakta om Necksten


Necksten på rövarspråket: Noneckocksostotenon
Necksten baklänges blir: Netskcen

Hur många har Necksten som efternamn?

11 har Necksten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeckstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest