Efternamnet Nede


Snabbfakta om Nede


Nede på rövarspråket: Nonedode
Nede baklänges blir: Eden

Hur många har Nede som efternamn?

14 har Nede som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest