Efternamnet Nedelea


Snabbfakta om Nedelea


Nedelea på rövarspråket: Nonedodelolea
Nedelea baklänges blir: Aeleden

Hur många har Nedelea som efternamn?

16 har Nedelea som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedeleaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest