Efternamnet Nederberg


Snabbfakta om Nederberg


Nederberg på rövarspråket: Nonedoderorboberorgog
Nederberg baklänges blir: Grebreden

Hur många har Nederberg som efternamn?

68 har Nederberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NederbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest