Efternamnet Nederdal


Snabbfakta om Nederdal


Nederdal på rövarspråket: Nonedoderordodalol
Nederdal baklänges blir: Ladreden

Hur många har Nederdal som efternamn?

12 har Nederdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NederdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest