Efternamnet Nedergaard


Snabbfakta om Nedergaard


Nedergaard på rövarspråket: Nonedoderorgogaarordod
Nedergaard baklänges blir: Draagreden

Hur många har Nedergaard som efternamn?

24 har Nedergaard som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedergaardObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest