Efternamnet Nedergård


Snabbfakta om Nedergård


Nedergård på rövarspråket: Nonedoderorgogårordod
Nedergård baklänges blir: Drågreden

Hur många har Nedergård som efternamn?

64 har Nedergård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedergårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest