Efternamnet Nederman


Snabbfakta om Nederman


Nederman på rövarspråket: Nonedoderormomanon
Nederman baklänges blir: Namreden

Hur många har Nederman som efternamn?

185 har Nederman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedermanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest