Efternamnet Nedin


Snabbfakta om Nedin


Nedin på rövarspråket: Nonedodinon
Nedin baklänges blir: Niden

Hur många har Nedin som efternamn?

45 har Nedin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest