Efternamnet Nedlund


Snabbfakta om Nedlund


Nedlund på rövarspråket: Nonedodlolunondod
Nedlund baklänges blir: Dnulden

Hur många har Nedlund som efternamn?

46 har Nedlund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedlundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest