Efternamnet Nedmark


Snabbfakta om Nedmark


Nedmark på rövarspråket: Nonedodmomarorkok
Nedmark baklänges blir: Kramden

Hur många har Nedmark som efternamn?

15 har Nedmark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedmarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest