Efternamnet Nedrup


Snabbfakta om Nedrup


Nedrup på rövarspråket: Nonedodrorupop
Nedrup baklänges blir: Purden

Hur många har Nedrup som efternamn?

35 har Nedrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest