Efternamnet Nedstedt


Snabbfakta om Nedstedt


Nedstedt på rövarspråket: Nonedodsostotedodtot
Nedstedt baklänges blir: Tdetsden

Hur många har Nedstedt som efternamn?

22 har Nedstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest