Efternamnet Nedvall


Snabbfakta om Nedvall


Nedvall på rövarspråket: Nonedodvovaloll
Nedvall baklänges blir: Llavden

Hur många har Nedvall som efternamn?

11 har Nedvall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedvallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest